วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเดินทางน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

การเดินทางน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จากตัวเมืองสระบุรีนั้นเราจะต้องเดินทาง ไปอำเภอมวกเหล็กก่อน พอถึงทางแยกถนนสายมวกเหล็ก-หนองย่างเสือ ระยะทางโดยประมาณ 41 กิโลเมตร จากทางแยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนั้นจะเป็นระยะทางอีกประมาณ 12 กิโลเมตร แต่ถ้าเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง จะมีรถสายสระบุรี-แก่งคอย-มวกเหล็กวิ่งให้บริการ ผ่านหน้าอุทยานฯด้วย

     แต่ถ้ามาจากกรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี (โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 หรือ ถ.พหลโยธิน) และเมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีให้เลี้ยวขวาใช้เส้นทาง สระบุรี-นครราชสีมาครับ (โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถ.มิตรภาพ) กม.ที่ 142 ก่อนถึงตลาด อ.ส.ค. ให้เราเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2224 (มวกเหล็ก-หนองย่างเสือ) ก็ประมาณ 12 กม.ก็ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
ซึ่งบนเส้นทางมวกเหล็กนั้น-วังม่วง เส้นทางสาย 2089 มีอุโมงค์ต้นไม้ ซึ่งเกิดจากต้นกระถินใหญ่สองข้างถนนโน้มกิ่งเข้าหากัน จึงทำให้ถนนร่มครึ้มเป็นระยะทางยาวดูคล้ายอุโมงค์ และถัดไปเล็กน้อยยังมีเนินพิศวง ซึ่งหากเราจอดรถเข้าเกียร์ว่างไว้ จะเกิดภาพลวงตามองเห็นรถเคลื่อนที่จากที่ต่ำไปยังที่สูง และนอกจากนี้ตามเส้นทางสายมวกเหล็กถึงหนองย่างเสือ (ทางหลวงหมายเลข 2224) ก็จะมีลำธารไหลเลียบถนนไปตลอดเส้นทางและมีรีสอร์ทของเอกชนหลายแห่งตั้งเรียงรายอยู่ริมธารน้ำตก
เป็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นมาตามแนวลำธาร มีประมาณ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงราว 4 เมตร แอ่งน้ำมีบริเวณที่เล่นน้ำกว้าง และร่มรื่น

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

      น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งชื่อเดิมคือวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย และได้มีการสำรวจและจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2523 ซึ่งยกองบำรุง กรมป่าไม้ มีเนื้อที่ในการจัดตั้งครั้งแรก 540 ไร่ และต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้มีการสำรวจพื้นที่ผนวกเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงความเห็นชอบและได้ให้มีการเข้าควบคุมดูแลพื้นที่เพื่อเตรียมการในการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

สำหรับชื่อน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนั้นได้มาจากชื่อหมู่บ้านที่อยู่ด้านทิศเหนือของน้ำตก ที่มีชื่อว่า "บ้านสาวน้อย" เมื่อจากหน้าที่ป่าไม้ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งวนอุทยานก็ได้พบน้ำตกมีจำนวน 7 ชั้น และในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อน้ำตกว่า "น้ำตกเจ็ดสาวน้อย" ตามชื่อหมู่บ้านและจำนวนชั้นของน้ำตกที่ค้นพบครับ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทร/โทรสาร 036-344416